Bài 1: Cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ PHP

01/03/2016 Trần Thị Thùy Linh

Về cơ bản ngôn ngữ lập trình php là ngôn ngữ dễ sử dụng, thông dụng hiện này, mạnh mẽ, vì là mã nguồn mở được sử dụng rộng dãi lên khá nhiều support cho các bạn

1.1. Nhúng mã PHP vào HTML

Cách thông dụng sau để nhúng mã PHP

VD:

<?php echo ("Tự học lập trình PHP"); ?> 

Các bạn có thể chèn mã này sen kẽ các tag của html hoặc có thể từ mã này echo (in) ra các html theo ý muốn

VD: tôi có thể sử dụng 2 cách như sau

<?PHP
echo "
<!doctype html>
<html>
  <head>VD01</head>
<body>
</body>
</html>
";
?>

hoặc

<!doctype html>
<html>
<head>VD01</head>
<body>
  <?php echo'<h2>Xin chào cả nhà!</h2>'; ?>
</bodY>
</html>

Câu lệnh của php cũng giống như trong lập trình C kết thúc bởi dấu chấm phẩy ";"

1.2. Chú thích trong PHP

PHP hỗ trợ các kiểu chú giải như của C, C++

VD:

<?php
  echo "<h2>Xin chào các bạn, chúng tôi là <em>tin học Thời Đại</em></h2>"; // Đây là chú thích trên một dòng

  /* Đây là chú thích
  một đoạn văn bản */

  echo "Hôm này đẹp trời.";
?>

Về cơ bản ngôn ngữ lập trình php là ngôn ngữ dễ sử dụng, thông dụng hiện này

Cú pháp PHP chính là cú pháp trong ngôn ngữ C, các bạn làm quen với ngôn ngữ C thì có lợi thế trong lập trình PHP. Để lập trình bằng ngôn ngữ PHP cần chú ý những điểm sau:

 1. Cuối câu lệnh có dấu ;
 2. Biến trong PHP có tiền tố là $
 3. Mỗi phương thức đều bắt đầu { và đóng bằng dấu }
 4. Khi khai báo biến thì không có kiễu dữ liệu
 5. Nên có giá trị khởi đầu cho biến khai báo
 6. Phải có chi chú (comment) cho mỗi feature mới
 7. Sử dụng dấu // hoặc # để giải thích cho mỗi câu ghi chú
 8. Sử dụng /* và */ cho mỗi đoạn ghi chú
 9. Khai báo biến có phân biệt chữ hoa hay thường

1.3. Khai báo biến

Khi thực hiện khai báo biến trong C, bạn cần phải biết tuân thủ quy định như: kiễu dữ liệu trước tên biến và có giá trị khởi đầu, tuy nhiên khi làm việc với PHP thì không cần khai báo kiểu dữ liệu nhưng sử dụng tiền tố $ trước biến.

Xuất phát từ những điều ở trên, khai báo biến trong PHP như sau:

$tenbien [=giá trị];

$dem=0;  //đếm
$strSql = "Select * from sanpham where hienthi=1";
$mang = array("Họ", "Tên", "cơ quan");
$kiemtra = false;

Code đầy đủ

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<h4>Biến</h4> 
  <?php 
 	$sotrang=10; 
 	$banghi=5;  
 	$kiemtra = true; 
 	$strSql="select * from sanpham"; 
 	$mang = array("id", "tensp", "mota"); 
 	$mangn[1]; 
 	$mangn[0]="Đỏ"; 
 	$mangn[1]="Xanh";
    echo $mang[1];
    echo "<br>";
    echo $mangn[1]; 
  ?> 
</BODY> 
</HTML> 

 

 

Tag: Lập trình PHPCú pháp PHPNhúng mã PHPChèn mã PHPKiểu dữ liệu trong PHP

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php

Bài 6: Session và Cookies trong PHP

Để chuyền biến từ trang web này sang trang web khác như bài trước ta có thể dung biến form, nhưng như vây hơi phức tạp để áp dụng đối với một số trường hợp bài này chúng ta sẽ tìm hiểu session và cookie để có lựa chọn tốt hơn

Bài 5: Làm việc với biến form trong PHP

Các form nhập liệu trong html rất quan trọng nó giúp server giao tiếp với người dùng một cách hiệu quả như kiểm tra đăng nhập, hay gửi thông tin liên hệ email ...

Bài 4: Phép toán và biểu thức có điều kiện trong PHP

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu các phép gán, các toán tử, đồng thời giúp cho các bạn hiểu thêm vào các phát biểu có điều kiện như while, for, switch, …. 

Bài 3: Hằng trong PHP

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách khai báo hằng, biến và sử dụng hằng biến. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách chuyển đổi kiểu dữ liệu

Bài 2: Kiểu dữ liệu trong PHP

Tìm hiểu cơ bản về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình PHP

Tìm hiểu, giới thiệu ngôn ngữ PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được nhúng trong HTML. Nó được sử dụng để quản lý nội dung động, cơ sở dữ liệu, theo dõi phiên, thậm chí xây dựng toàn bộ các trang web thương mại điện tử.

Giới thiệu, cài đặt và cấu hình APACHE

Nếu bạn là người mới bắt đầu với PHP thì hãy tìm hiểu ngày APACHE là một webserver

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Chúng tôi nhận được cảnh báo bảo mật nguy hiểm đối với các bản Apache version 2.4( từ 2.4.17 đến 2.4.38) đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm cho phép kẻ tấn cống có khả năng chiếm quyền root(đặc biệt là các máy chủ sử dụng cho dịch vụ Web Hosting).

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.