Giới thiệu về NET Framework và C#.NET

01/07/2016 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết này sẽ giới thiệu tới các bạn bài viết về lập trình C# và giới thiệu về  NET Framework và C#.NET. 

Mục tiêu

 Sau khi học xong chương này, sinh viên phải đạt được:

+  Trình bày được các khái niệm, các thành phần và đặc điểm của .NET Framework, C#.NET và môi trường vs2008. Trình bày được các kiểu dữ liệu, biểu thức, biến hằng, mảng và các cú pháp câu lệnh lập trình trong C#.NET; cú pháp xây dựng chương trình con, sử dụng biến toàn cục, các khái niệm tham trị, tham biến trong việc truyền tham số cho chương trình con.

+ Sử dụng .NETFramework và cú pháp câu lệnh của VS.NET để thiết kế, chạy một chương trình VB.NET đơn giản, xây dựng các ứng dụng có sử dụng chương trình con.

1 Giới thiệu môi trường giao diện VS 2008

 • Cài đặt visual studio 2008
 • Khởi động một dự án trong visual studio VS 2008

Chạy môi tr.ường visual studio 2008 từ menu start hoặc ngoài màn hình desktop ta được giao diện như hình sau:

 

Hình 1.1 Tạo dự án với vs 2008

Chọn project từ mục Create xuất hiện cửa sổ New Project

 

Hình 1.2 Chọn ngôn ngữ C#, đặt tên cho dự án

+ Project types: Khung cho phép lựa chọn phát triển  dự án với VB.NET hoặc C#.

+ Templates: Lựa chọn kiểu ứng dụng, chứa các mẫu có sẵn.

+ Browse: Nơi chứa dự án

+ Name: Đặt tên cho dự án

Nhấp nút ok chuyển đến giao diện với form1 mặc định như hình dưới đây.

 

Hình 1.3 Giao diện VS 2008

Cửa sổ viết mã lệnh: là nơi viết mã lệnh, bao gồm mã lệnh cho sự kiện form_load và các đối tượng trên form.

 

Hình 1.4 Cửa sổ mã lệnh

 • Thanh toolbox: Hộp công cụ, chứa các điều khiển để đưa vào form, bao gồm các nhóm điều khiển:
 • Common: Các điều khiển thông dụng nhất
 • Container: Các điều khiển dùng nhóm, chứa các điều khiển khác
 • Data: Các điều khiển kết nối dữ liệu
 • Menu and Toolbar: Các điều khiển tạo menu, thanh công cụ
 • Dialog: Các hộp đối thoại thông dụng
 • Khung giải pháp solution: Chứa các project, các website, các thư mục, các file giao diện và mã lệnh, tài nguyên của các đối tượng.
 • Khung thuộc tính của đối tượng Properties: Bảng các thuộc tính của đối tượng đang được chọn ở phần chính của cửa sổ làm việc; Khai báo thủ tục xử lý sự kiện cho các sự kiện của đối tượng
 • Error List: Chứa danh sách các lỗi, các cảnh báo, thông báo gặp phải trong quá trình phát triển ứng dụng
 • Khung Server solution: sử dụng khi làm việc với cơ sở dữ liệu.
 • Phần trung tâm chính hiển thị đối tượng đang làm việc (form, dataset,…). Đây cũng là vùng hiển thị các mã lệnh viết bởi ngôn ngữ lập trình để xử lý các sự kiện trên trang.
 • Biên dịch, chạy ứng dụng: Biên dịch ứng dụng, kiểm tra lỗi trước khi chạy, chọn Build à Build Solution. Để thi hành ứng dụng chọn Debug à Start Debuging
 • Xuất bản website: Build / Publish <Project> à chọn vị trí để xuất bản trong ô Target Location à Bấm OK.  Khi xuất bản web site thì tất cả các file mã lệnh sẽ được biên dịch thành các file .dll. Các file mã được gỡ bỏ khỏi ứng dụng trong thư mục xuất bản.
 • Khung properties: Hiện ra các thuộc tính của form, một đối tượng trên form tùy theo form hay  đối tượng đang được lựa chọn. Việc định giá trị cho các thuộc tính có thể dùng hộp properties hoặc mã lệnh viết trong cửa sổ mã lệnh.

2.  Các thành phần trong VS 2008

 • NET Framework  của Microsoft là một nền tảng lập trình  tập hợp các thư viện lập trình có thể  được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như  lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ  liệu, kết nối cơ sở  dữ  liệu,  ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.
 • Là chương trình nền tảng cho cho công nghệ .NET
 • Cung cấp tập hợp class library thường dùng
 • Quản lý sự thực thi của các chương trình .NET
 • Kiến trúc của .Net Framework

 

Hình 1.5 Kiến trúc .net Framwork

 Đặc điểm của một ứng dụng .NET

 • Mã nguồn được biên dịch qua MSIL
 • MSIL được thông dịch qua mã máy lúc thực thi nhờ vào CLR
 • Độc lập nền tảng
 • Về lý thuyết có thể chạy trên mọi nền!
 • Install .NET Framework redistribute packadge (dotnetfx.exe) để chạy ứng dụng .NET trên máy client.

                Các loại ứng dụng với C#

 • Chương trình Console (TUI)

Giao tiếp với người dùng bằng bàn phím

Không có giao diện đồ họa (GUI)

 

Hình 1.6  Màn hình kết quả ứng dụng Console

 • Chương trình Windows Form
 • Giao tiếp với người dùng bằng bàn phím và mouse
 • Có giao diện đồ họa và xử lý sự kiện
 • Chương trình Web Form

Kết hợp với ASP .NET, C# đóng vài trò xử lý bên dưới (underlying code)

Có giao diện đồ họa và xử lý sự kiện

3. Form và một số control cơ bản

3.1. Form:

 

Hình 1.7 Giao diện form

 Form là điều khiển đặc biệt, nó có thể chứa các điều khiển khác. Một số thuộc tính, phương thức hay dùng của form:

Thuộc tính:

 • AcceptButton: Quy định nút bấm được chọn bằng việc bấm Enter thay vì Click chuột.
 • CancelButton: Quy định nút bấm được chọn bằng việc bấm Esc.
 • FormBoderStyle: Quy định kiểu đường viền của form.
 • Icon: Chọn biểu tượng cho form.
 • IsMDIContainer: Form có là dạng MDI (có thể chứa form khác) hay không.
 • MaximizeBox/MinimizeBox: hiển thị nút phóng to/thu nhỏ hay không
 • Opacity: Quy định độ trong suốt của form.
 • StartPosition: Vị trí khi form chạy.
 • TaskBar: Có hiển thị biểu tượng form lên TaskBar hay không.
 • TopMost: Có hiển thị trên tất cả các chương trình khác hay không.
 • WindowState: Trạng thái cửa sổ form khi chạy.

Phương thức:

- ShowDialog(): Hiển thị một hộp thoại gắn với form

Sự kiện:

- Load: Xảy ra khi form được tải để hiển thị.

- Closing: Xảy ra khi form đang đóng.

- Closed: xảy ra khi form đã đóng xong.

- Thêm Form vào đề án

Khi một chương trình đòi hỏi nhiều giao diện để giao tiếp với người dùng, cần phải thực hiện chương trình gồm nhiều form khác nhau. Để thêm một form vào dự án, thực hiện các bước:

Menu Project à Add Window Form

Chọn dạng form cần thêm vào project, đặt tên cho form (Đây là tên mà hệ điều hành dùng quản lý tệp, khác với thuộc tính Name của form).

Bấm Add để thêm form vào project

 

Hình 1.8 Thêm form vào dự án

Chỉ định form khởi động đầu tiên trong dự án: Trong khung Solution Explorer chọn Program.cs. Gõ vào tên form cần làm form khởi động trong mục Application.Run( new Form1() ).

 

Hình 1.9 Chọn form khởi động cho dự án

3.2. Một số điều khiển cơ bản.

 • Label: Dùng hiển thị văn bản trên form, hay làm tiêu đề, mô tả cho các đối tượng khác trên form.
 • TextBox: Dùng nhập hay hiển thị văn bản cho ứng dụng.

Thuộc tính:

 • MaxLength: Số ký tự tối đa mà textbox có thể nhận.
 • MultiLine: Quy định văn bản hiển thị trên nhiều dòng không.
 • TextMode: Quy định chế độ nhập văn bản (1 dòng, nhiều dòng, mật khẩu)
 • Scroll: Quy định hiển thị thanh cuộn.

-          Button: Cho phép người sử dụng dùng chuột để nhấn, phím Enter hay phím Spacebar nếu điều khiển này đang focus.

Thuộc tính:

 • Flastyle: Kiểu đường viền của button
 • Image : Chọn Image trong phần Resource để trình bày trên điều khiển
 • Text: Chuỗi trình bày ứng với diễn giải

                        Sự kiện:

 • MouseClick: Click trên điều khiển button
 • Click: Click vào button
 • EnabledChanged: Xảy ra khi thuộc tính Enabled chuyển từ True sang False

Tag: lập trình C#lap trinh C#tự học lập trình C#tu hoc C#tìm hiểu C#tim hieu C#Giới thiệu về NET Framework và C#.NET

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Các thành phần của ADO.NET

ADO.NET là gì trong C#, các thành phần của ADO.NET gồm những gì, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết sau đây.

Giới thiệu ADO.NET trong C#.NET

ADO.NET là một khái niệm trong C#.NET, Vậy để hiểu hơn về ADO.NET chúng ta hãy tìm hiểu bài viết giới thiệu ADO.NET trong C#.NET

Lập trình hướng đối tượng với C#.NET

Để hiểu hơn về lập trình C#.NET và biết được lập trình hướng đối tượng với  C#.NET, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.

Giới thiệu lập trình hướng đối tượng với C#.NET

Giới thiệu lập trình hướng đối tượng với C#.NET là bài viết chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây.

Một số liên kết, thực đơn và menu trong C#.NET

Để hiểu hơn về C#.NET và sự liên kết giữa các Form trong ứng dụng, hộp thoại và menu trong C#.NET, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài viết.

Các control trên toolbox trong C#.NET.

Bài viết giới thiệu về các control trên toolbox  trong C#.NET. Để hiểu hơn về bài viết, chúng ta cùng tìm hiểu bài viết.

WINDOWS FORM trong C#.NET

Bài viết này xin giới thiệu tới các bạn về WINDOWS FORM trong C#.NET và các khái niệm về WINDOWS FORM trong C#.NET

Chương trình con trong C#.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về chương trình con trong C#.NET. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy tìm hiểu bài viết.

Các kiểu dữ liệu có cấu trúc trong C#.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn các kiểu dữ liệu có cấu trúc trong C#.NET. Để hiểu hơn chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Các câu lệnh trong C#.NET

Để hiểu hơn về lập trình C# và các câu lệnh trong C#.NET, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài viết sau đây.

Các thành phần của ngôn ngữ C#.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các thành phần của ngôn ngữ C#.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php