Sql 2005 sql server 2005 giáo trình sql server giao trinh sql server tự học sql 2005 tu hoc sql 2005 tìm hiểu sql server sql server Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 Express Edition. giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL) Câu lệnh SELECT Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT Mệnh đề FROM Mệnh đề WHERE Phép hợp (UNION) trong SQL Thêm cập nhật và xóa dữ liệu trong SQL Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – DDL và cách tạo bảng trong SQL Server. Các loại ràng buộc trong SQL Server Sửa đổi bảng định nghĩa và xóa dòng trong SQL Server 2005 Một số ứng dụng và thao tác trong SQL Server. Thủ tục lưu trữ (Stored procedure) trong SQL Server 2005. Hàm do người dùng định nghĩa (User Defined Function-UDF) trong SQL Server Tìm hiểu về Trigger trong SQL Server Sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup and Restore) trong SQL Server. DDL TRIGGER và Enable/ Disable TRIGGER trong SQL Server. sql server Các thao tác thực hiện quá trình Backup và Restore trong SQL Server 2005 Express Edition Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu số trong SQL Server các hàm làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi trong SQL Server các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian trong SQL. câu lệnh truy vấn sql giới thiệu sql phát biểu sql server mệnh đề sql Where SQL And & Or SQL Between...And SQL Select Distinct SQL Order By SQL INSERT INTO SQL Update SQL Delete Các hàm SQL Count Các hàm SQL SQL Group By và SQL Having Các bí danh (Alias) SQL SQL Join trong SQL. gi-ao trinh sql server SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng SQL Alter Table


SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong sql, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài viết.

23/06/2016 16:56 Nguyễn Hồng Vân

SQL Join trong SQL.

SQL Join trong SQL.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Join trong SQL. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

23/06/2016 16:31 Nguyễn Hồng Vân

Các bí danh (Alias) SQL

Các bí danh (Alias) SQL

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Các bí danh (Alias) SQL trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

23/06/2016 16:12 Nguyễn Hồng Vân

SQL Group By và SQL Having

SQL Group By và SQL Having

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về chuyên mục SQL Group By và SQL Having trong SQL server 2005.

23/06/2016 15:58 Nguyễn Hồng Vân

Các hàm SQL

Các hàm SQL

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về các hàm SQL trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây.

23/06/2016 15:17 Nguyễn Hồng Vân

Các hàm SQL Count

Các hàm SQL Count

Hiểu về SQL cũng chính là hiểu về các hàm trong đó. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn bài học về các hàm SQL Count.

23/06/2016 14:32 Nguyễn Hồng Vân

SQL Delete

SQL Delete

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách xóa trong sql, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về SQL Dalete.

23/06/2016 14:17 Nguyễn Hồng Vân

SQL Update

SQL Update

Bài viết giới thiệu về SQL Update trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết để hiểu hơn về SQL.

23/06/2016 14:08 Nguyễn Hồng Vân

SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về SQL INSERT INTO  trong sql server 2005. chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

23/06/2016 13:59 Nguyễn Hồng Vân

SQL Order By

SQL Order By

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Sql Order By trong sql server 2005. chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

23/06/2016 13:48 Nguyễn Hồng Vân

SQL Select Distinct

SQL Select Distinct

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về sql, sql server 2005, SQL Select Distinct.

23/06/2016 11:57 Nguyễn Hồng Vân

SQL Between...And

SQL Between...And

Bài viết giới thiệ về sql, sql server 2005, SQL Between...And.

22/06/2016 16:44 Nguyễn Hồng Vân

SQL And & Or

SQL And & Or

Bài viết, viết về SQL And & Or  trong sql server 2005. Hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

22/06/2016 16:27 Nguyễn Hồng Vân

Mệnh đề SQL Where

Mệnh đề SQL Where

Chúng ta hãy tìm hiểu bài viết để hiểu về sql, mệnh đề WHERE dùng để chỉ định một tiêu chuẩn (criteria) chọn.

22/06/2016 16:10 Nguyễn Hồng Vân

Phát biểu SQL Select

Phát biểu SQL Select

Phát biểu SELECT chọn các cột dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu. Học các thao tác này để công việc của chúng ta được thực hiện dễ dàng.

22/06/2016 15:55 Nguyễn Hồng Vân

Giới thiệu SQL

Giới thiệu SQL

Để hiểu hơn về SQL server và vận dụng nó tốt hơn vào công việc của mình, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết sau đây.

22/06/2016 15:43 Nguyễn Hồng Vân

Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian trong SQL.

Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian trong SQL.

Để công việc của chúng ta thuận tiện hơn, tôi và các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian trong SQL.

21/06/2016 11:40 Nguyễn Hồng Vân

Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi trong SQL Server

Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi trong SQL Server

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các hàm quan trọng bao gồm LEFT, RIGHT, LEN, REPLACE, STUFF, SUBSTRING, LOWER, UPPER, LTRIM, and RTRIM trong SQL.

21/06/2016 11:27 Nguyễn Hồng Vân

Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu số trong SQL Server

Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu số trong SQL Server

Ngôn ngữ T-SQL có nhiều hàm có thể tham gia vào câu lệnh T-SQL. Những hàm này thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác nhau. Trong ch ương này sẽ trình bày một số các hàm thông dụng để làm việc với các kiểu dữ liệu số, chuỗi, ngày/thời gian và giá trị NULL trong SQL Server 2005.

 

21/06/2016 10:37 Nguyễn Hồng Vân

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong  outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php