Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 phần 1

29/02/2016 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình như lưu trữ, chọn định dạng tập tin và thiết lập mật mã

1. Tạo bài thuyết trình

Tạo bài thuyết trình rỗng

Khi bạn khởi động chương trình PowerPoint thì một bài trình diễn rỗng (blank) đã mặc định được tạo ra, đây chính là cách tạo bài thuyết trình mặc định của PowerPoint và bạn chỉ cần tiếp tục soạn thảo nội cho các slide.

Khi bạn đang trong cửa sổ PowerPoint và bạn muốn tạo thêm một bài thuyết trình rỗng nữa, bạn làm theo các bước sau:

B1: Vào ngăn FIVE 

B2: Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải

B3: Chọn Blank presentation

B4: Nhấn nút Create để tạo mới.

=> Dùng tổ hợp phím tắt <Ctrl+N> để tạo nhanh bài thuyết trình rỗng

Hộp thoại New Presentation

Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn

PowerPoint Template là các mẫu định dạng đã được thiết kế sẵn (template) kèm theo trong bộ Office hoặc do chúng ta tải từ Internet. Template có thể chứa các layout, theme color, theme font, theme effect, các kiểu nền của slide và có thể chứa cả các nội dung mẫu. PowerPoint cung cấp rất nhiều template và được thiết kế với nhiều chủ đề khác nhau (Business, Education, Finance, Holidays, Inspirational, Religion, Social, Sports, Science, Technology) phù hợp cho rất nhiều tình huống báo cáo trong thực tế.

Chúng ta có thể tự mình thiết kế các template để sử dụng lại nhiều lần hoặc chia sẽ cho người khác. Ngoài ra, trên internet có rất nhiều trang web chuyên cung cấp các kiểu template đẹp và được cập nhật thường xuyên như là: office.com, powerbacks.com, templateswise.com,…

Dùng các mẫu được xây dựng sẵn kèm theo phần mềm Microsoft PowerPoint

Các mẫu trong phần này không nhiều vì PowerPoint còn cho phép bạn chọn mẫu từ các nguồn khác, đặc biệt là từ Internet. Các bước thực hiện:

b1. Vào ngăn File

b2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải

b3. Chọn Sample templates

b4. Chọn một mẫu thiết kế từ danh sách bên dưới và xem hình minh họa phía bên phải cửa sổ.

b5. Nhấn nút Create để tạo mới bài thuyết trình

Một số Sample templates

Dùng các mẫu từ trang web office.com

Trang web office.com cập nhật thường xuyên các mẫu thiết kế mới và đẹp, do vậy bạn có thể tạo bài thuyết trình mới sử dụng mẫu từ nguồn này. Các bước thực hiện:

b1. Vào ngăn File

b2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải

b3. Di chuyển đến com templates. Tại đây, các mẫu được nhóm lại theo nội dung của chúng.

b4. Ví dụ chọn nhóm là Presentations, chọn tiếp phân loại mẫu là Business và đợi trong giây lát để PowerPoint cập nhật danh sách các mẫu từ Internet.

b5. Chọn một mẫu thiết kế từ danh sách bên dưới và xem hình minh họa phía bên phải cửa sổ.

b6. Nếu đồng ý với mẫu đang xem thì nhấn nút Download để tải về và tạo bài thuyết trình mới theo mẫu này

Chọn mẫu từ trang office.com

 Dùng các mẫu thiết kế của bạn tạo hoặc các mẫu sưu tầm đang lưu trên đĩa

Khi PowerPoint đã từng tải một mẫu thiết kế mới từ Internet về máy thì nó sẽ tự động lưu mẫu đó vào danh mục My Templates để bạn có thể sử dụng lại sau này. Làm theo các bước sau để sử dụng một mẫu đang lưu trên đĩa:

 

b1.      Vào ngăn File

b2.      Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải

b3.      Chọn My templates

b4.      Chọn một mẫu thiết kế từ danh sách bên dưới và xem hình minh họa phía bên phải cửa sổ.

b5.      Nếu đồng ý với mẫu đang xem thì nhấn nút OK để tạo bài thuyết trình mới theo mẫu này.

 

Các mẫu đang lưu trên đĩa

Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn

Bạn có sẵn một bài thuyết trình mà nội dung của nó tương tự với bài mà bạn sắp tạo. Khi đó, bạn nên tạo bài thuyết trình mới dựa trên bài sẵn có đó để đỡ tốn thời gian làm lại từ đầu. Các bước thực hiện như sau:

 

b1.      Vào ngăn File

b2.      Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải

b3.      Chọn New from Existing

b4.      Hãy tìm đến nơi chứa tập tin trình diễn mẫu và chọn nó.

b5.      Nhấn nút CreateNew để tạo mới bài trình diễn dựa trên tập tin có sẵn.

Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn

Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài

Ngoài những cách trên, PowerPoint còn cho phép tạo bài thuyết trình từ các tập tin của các ứng dụng khác. Chẳng hạn như, chúng ta biên soạn trước dàn bài của bài thuyết trình trong các trình soạn thảo văn bản Word, WordPad, NotePad,… Sau đó, PowerPoint nhập các dàn bài này vào thành các slide và bạn chỉ cần bổ sung thêm các hình ảnh, video, âm thanh, … là đã có một bài thuyết trình hoàn chỉnh. Các bước thực hiện như sau:

 

b1.      Vào ngăn File

b2.      Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện

b3.      Tại Files of type chọn kiểu tập tin là All Outlines.

b4.      Chọn tập tin Outline mong muốn và chọn Open để mở

  • Tạo nhanh bài thuyết trình từ tập tin outline

 

 

Cấu trúc Outline:

Outline là tập tin chỉ chứa văn bản, các slide cách nhau bằng một ký hiệu xuống dòng (Enter). Trên mỗi slide, tựa đề slide viết bình thường và các nội dung trên slide thì phải Tab thụt đầu dòng.

2. Lưu bài thuyết trình

Trong suốt quá trình biên soạn bài thuyết trình, chúng ta phải thường xuyên thực hiện lệnh lưu tập tin để tránh các sự cố bất ngờ xảy ra có thể làm mất đi các slide mà ta vừa biên soạn. Tùy theo thời điểm thực hiện lệnh lưu mà PowerPoint thực hiện các hoạt động khác nhau, sau đây là một số trường hợp.

Lưu bài thuyết trình lần đầu tiên

Lần đầu tiên thực hiện lệnh lưu tập tin bài thuyết trình thì PowerPoint sẽ mở hộp thoại Save As. Từ hộp thoại này bạn hãy đặt tên cho tập tin, chọn loại định dạng tập tin và chọn vị trí trên ổ đĩa để lưu trữ. Các bước thực hiện như sau:

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn lệnh Save, hộp Save As xuất hiện

3.      Nhập tên tập tin bài thuyết trình tại hộp File name. Ví dụ bạn đặt tên tập tin là PowerPoint 2010. (Tập tin này sẽ được dùng để thực hành trong các ví dụ sau này của tài liệu).

4.      Chọn loại định dạng tập tin tại Save as type. Ví dụ bạn chọn kiểu tập tin là PowerPoint Presentation (*.pptx).

·           PowerPoint mặc định kiểu tập tin là PowerPoint Presentation (*.pptx), đây là kiểu định dạng dùng cho PowerPoint 2007 và 2010.

·           Chúng ta có thể lưu tập tin theo định dạng PowerPoint 97-2003 Presentation (*.ppt) để các phiên bản PowerPoint 2003 trở về trước có thể mở được bài thuyết trình tạo trên PowerPoint 2010. Tuy nhiên, các hiệu ứng và các kiểu định dạng đặc thù của PowerPoint 2010 sẽ không hoạt động.

5.      Tại hộp Save in, bạn hãy tìm đến thư mục cần lưu tập tin

6.      Nhấn nút Save để lưu

Hộp thoại Save As

 

Qui định về đặt tên tập tin:

Tên tập tin có thể dài tới 255 ký tự và bạn có thể dùng tất cả các loại ký tự để đặt tên ngoại trừ các ký tự sau <, >,?, *, /, và \.

Lưu bài thuyết trình các lần sau

Sau khi đã lưu tập tin trình diễn, khi có hiệu chỉnh, thêm nội dung và muốn lưu bài thuyết trình lại thì bạn có thể làm theo một trong các cách sau:

  • VàoFile | chọn nút Save, hoặc
  • Nhấn nút Save ( ) trên Quick Access Toolbar, hoặc
  • Nhấn tổ hợp phím tắt <Ctrl+S>

Lưu bài thuyết trình

 

Thêm nút lệnh vào QAT:

Để thêm nút Save vào thanh Quick Access Toolbar bạn nhấp trái chuột vào nút Customize Quick Access Toolbar ( ) và chọn nút Save.

Lưu bài thuyết trình ở các định dạng khác

Khi lưu bài thuyết trình, bạn có thể chọn các kiểu định dạng tập tin từ hộp Save as type trong hộp thoại Save As. PowerPoint cung cấp rất nhiều kiểu định dạng cho bạn lựa chọn từ việc lưu bài thuyết trình sang định dạng hình ảnh như JPEGs (.jpg), Portable Document Format (.pdf), trang web (.html), Open Document Presentation (.odp – phần phềm biên soạn bài thuyết trình trong bộ OpenOffice), và thậm chí là lưu bài thuyết trình sang định dạng phim,...

Thực hiện các bước sau để lưu bài thuyết trình sang các định dạng khác:

 

b1.      Mở bài thuyết trình muốn lưu sang định dạng khác.

b2.      Vào ngăn File

b3.      Chọn lệnh Save As, hộp Save As xuất hiện

b4.      Tại Save as type, bạn chọn lại kiểu định dạng khác.

b5.      Nhấn nút Save để thực hiện lệnh.

Lưu tập tin dưới định dạng khác

Các kiểu định dạng của tập tin mà PowerPoint 2010 hỗ trợ

Định dạng

Phần mở rộng

Ghi chú

PowerPoint Presentation

.pptx

Mặc định, chỉ có thể mở bằng PowerPoint 2007 và 2010 (hoặc phải cài thêm phần bổ sung cho các phiên bản củ thì mới mở được). Định dạng tập tin theo chuẩn XML.

PowerPoint Macro-Enabled Presentation

.pptm

Như trên nhưng có cho phép lưu mã Macro và VBA

PowerPoint 97-2003 Presentation

.ppt

Định dạng tương thích ngược với các phiên bản PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP), hoặc 2003.

PDF

.pdf

Lưu dưới định dạng PDF, bạn phải cài thêm PDF and XPS từ trang web Office Online.

XPS

.xps

Tương tự PDF nhưng đây là định dạng của Microsoft. Windows Vista có sẵn trình xem tập tin XPS.

PowerPoint Template

.potx

Tập tin mẫu định dạng (template) của PowerPoint 2007

PowerPoint Macro-Enabled Template

.potm

Như trên nhưng có thể lưu mã Macro và VBA

PowerPoint 97-2003 Template

.pot

Tập tin mẫu định dạng (template) của các phiên bản PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP), hoặc 2003.

Office Theme

.thmx

Giống như template, nhưng nó chỉ chứa các thiết lập định dạng (theme) như (fonts, màu sắc, và các hiệu ứng).

PowerPoint Show

.pps, .ppsx

Giống như một tập tin PowerPoint bình thường nhưng mở sẽ ở chế độ Slide Show; rất hữu ích khi phân phối cho người xem.

PowerPoint Macro-Enabled Show

.ppsm

Giống như trên nhưng có thể lưu mã Macro và VBA

PowerPoint 97-2003 Show

.ppt

Định dạng có thể mở trong các phiên bản PowerPoint 97 đến PowerPoint 2003

PowerPoint Add-In

.ppam

Tập tin Add-Ins của PowerPoint có chứa các lệnh tạo thêm bằng VBA.

PowerPoint 97-2003 Add-In

.ppa

Tập tin Add-Ins của PowerPoint có chứa các lệnh tạo thêm bằng VBA và có thể mở trong các phiên bản PowerPoint 97 đến PowerPoint 2003.

Single File Web Page

.mht, .mhtml

Lưu toàn bộ các thành phần của tập tin trình diễn trong một file duy nhất và có thể mở bằng trình duyệt web. Thích hợp khi muốn đưa lên trang web hoặc gửi e-mail

Web Page

.htm, .html

Lưu tập tin dưới định dạng HTML, các hình ảnh sẽ lưu thành các tập tin riêng. Định dạng này thích hợp cho việc đưa lên trang web.

PowerPoint XML Presentation

.xml

Lưu tập tin dưới định dạng XML

Windows Media Video

wmv

Lưu bài thuyết trình sang định dạng video. PowerPoint 2010 có thể lưu sang phim với các mức chất lượng như High Quality (1024x768, 30fps); Medium Quality (640x480, 24fps); và Low Quality (320X240, 15fps).

Định dạng phim WMV có thể chơi trên Windows Media Player và nhiều chương trình phổ biến khác.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Hình động, giới hạn trong 256 màu

JPEG (Joint Photographic Experts Group) File Format

.jpg

Hình tĩnh, chất lượng tốt cho web

PNG (Portable Network Graphics) Format

.png

Hình tĩnh, độ phân giải cao, nó bao gồm các ưu điểm của hình GIF và JPG.

TIFF (Tagged Image File Format)

.tif

Hình tĩnh, chất lượng và độ phân giải rất cao

Device Independent Bitmap

.bmp

Hình tĩnh, dùng nhiều trong Windows

Windows Metafile

.wmf

Hình tĩnh, họ định dạng vector vì thế có thể điều chỉnh kích thước mà không làm vỡ hình (không tương thích với máy chạy hệ điều hành Mac).

Enhanced Windows Metafile

.emf

Phiên bản cải tiến của WMF.

Outline/RTF

.rtf

Định dạng toàn văn bản, loại bỏ tất cả các thành phần khác. Chỉ chứa các Text trên slide nằm trong (placeholders) mới được chuyển outline, các Text trong phần Notes không được lưu.

PowerPoint Picture Presentation

.pptx

Lưu bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 hoặc 2007 sang định dạng hình sẽ giúp giảm kích thước tập tin. Tuy nhiên, một số thông tin sẽ bị mất.

OpenDocument Presentation

.odp

Lưu tập tin PowerPoint 2010 sang định dạng ODP sẽ giúp chúng ta có thể mở tập tin bằng các trình biên soạn bài thuyết trình khác như là Google Docs và OpenOffice.org Impress. Tất nhiên, bạn có thể dùng PowerPoint 2010 để mở các tập tin .odp. Tuy nhiên, một số thông tin có thể bị mất khi lưu.

 

PowerPoint 2010 không hỗ trợ các định dạng sau:

Định dạng từ PowerPoint 95 trở về tr

Các tập tin (.ppz) tạo bởi Pack and Go Wizard.

Bảng 3: Các tính năng mới trong PowerPoint 2010 mà các phiên bản từ PowerPoint 2003 trở về trước không hỗ trợ

Tính năng mới trong PowerPoint 2010

Khi mở tập tin trong PowerPoint 2010 trong các phiên bản từ PowerPoint 2003 trở về trước

Hình ảnh SmartArt

Chuyển thành hình không cho phép hiệu chỉnh

Đồ thị (trừ Microsoft Graph charts)

Chuyển thành đối tượng OLE có thể hiệu chỉnh, nhưng các đồ thị có thể bị biến dạng đôi chút khi mở lại trên PowerPoint 2010.

Các mẫu slide tự tạo (Slide Layouts)

Chuyển thành multiple masters (nhiều slide master)

Các kiểu đổ bóng

Các kiểu bóng mềm (soft shadows) sẽ chuyển thành các kiểu đổ bóng đơn giản (hard shadows)

Font chữ cho Heading và phần nội dung

Chuyển thành font chữ bình thường

Các hình vẽ (shape), hình ảnh (picture), đối tượng (objects), hiệu ứng hoạt hình, các hiệu ứng mới

§  Hiệu ứng 2-D hoặc 3-D cho văn bản

§  Gradient cho các hình vẽ hoặc văn bản

§  Gạch ngang chữ bằng nét đơn hoặc kép

§  Tô nền bằng gradient, picture, và texture cho văn bản

§  Đỗ bóng,hiệu ứng tương phản, hầu hết các hiệu ứng 3-D

Chuyển thành hình không hiệu chỉnh được trong các phiên bản trước

Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video

Phần này chúng ta sẽ thực hiện việc lưu bài thuyết trình sang định dạng video nhằm giúp dễ dàng hơn trong việc giới thiệu đến khán giả và chia sẽ tài liệu. PowerPoint cho phép chuyển bài thuyết trình sang một số định dạng video thông dụng như Windows Media Video (.wmv) và chúng ta có thể dùng các công cụ xử lý phim để chuyển đổi sang các định dạng video khác như .avi, .mov,…

Một điểm rất hay khi chuyển bài thuyết trình sang định dạng video là tất cả các hiệu ứng, hoạt cảnh, âm thanh hay phim nhúng trong bài đều được tự động chuyển theo kể cả việc ghi âm lồng tiếng và sử dụng con trỏ laser trong bài thuyết trình.

 

 

 

Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video

Các bước thực hiện như sau:

 

b1. Mở bài thuyết trình muốn chuyển sang định dạng video.

b2. Vào ngăn File

b3. Chọn lệnh Share

b4. Tại nhóm File Types, chọn Create a Video

b5. Chọn chất lượng video tại hộp xổ xuống phía bên phải cửa sổ Share. Có 3 lựa chọn cho bạn:

Computer & HD Displays: Để tạo video với chất lượng hình ảnh cao nhất và tập tin sẽ có dung lượng lớn nhất. Kiểu kết xuất này có thể dùng để phát trên màn hình máy tính, máy chiếu hoặc các thiết bị hiển thị có độ phân giải cao.

Internet & DVD: Cho chất lượng video ở mức trung bình và tập tin có kích thước vừa phải. Kiểu kết xuất này thích hợp cho việc chia sẽ qua mạng internet hay chép ra đĩa DVD.

Poratble Devices: Xuất ra video có chất lượng thấp nhất và tập tin sẽ có kích thước nhỏ nhất. Loại kết xuất này thích hợp để tải vào các thiết bị di động như Zune, các PDA hay Smart Phone…

b6. Tại Use Recorded Timings and Narrationsbạn có các tùy chọn sau:

Don't Use Recorded Timings and Narrations: Nếu bạn không muốn lồng tiếng và ghi lại các hoạt động của con trỏ laser thì chọn tùy chọn này.

Use Recorded Timings and Narrations: Chỉ cho phép chọn khi bạn đã hoàn tất việc lồng tiếng và các hoạt động của con trỏ laser trong bài thuyết trình. Bạn chọn tùy chọn này nếu muốn video kết xuất có lồng tiếng và các hoạt động của con trỏ laser.

b7. Nhấp nút Create Video, hộp thoại Save As xuất hiện

b8. Đặt tên tập tin, chọn nơi lưu trữ và nhấn nút Save để bắt đầu chuyển đổi.

 

Thay đổi thời gian chuyển slide:

Thời gian chuyển slide mặc định là 5 giây. Thay đổi giá trị mặc định này hãy điều chỉnh tại Seconds to spend on each slide trong cửa sổ Create a Video.

 

Xem bài thuyết trình trong Windows Media Player

Chuyển PowerPoint sang định dạng PDF và XPS

Đôi khi chúng ta muốn cố định các định dạng trong tập tin khi chia sẽ, in ấn phát cho khán giả thì chúng ta nên lưu PowerPoint sang định dạng PDF hoặc XPS. Bộ Microsoft Office 2010 tích hợp sẵn công cụ chuyển đổi sang định dạng PDF or XPS rất dễ dàng và nhanh chóng.

- Portable Document Format (PDF) là định dạng dữ liệu dùng để chiasẽ phổ biến nhất hiện nay. Định dạng PDF đảm bảo về định dạng của tập tin không bị thay đổi khi xem hoặc in ấn và khá khó khăn khi muốn thay đổi dữ liệu mà nó lưu trữ.Định dạng PDF cũng rất hữu ích cho các tài liệu xuất bản thương mại khi mang đi in ấn.

- XML Paper Specification (XPS) cũng là định dạng tập tin có chức năng tương tự PDF nhưng do Microsoft xây dựng

 

Các bước chuyển PowerPoint sang định dạng PDF hoặc XPS:

 

1.      Mở bài thuyết trình muốn chuyển sang định dạng PDF/XPS.

2.      Vào File

3.      Chọnlệnh Share

4.      Tại nhóm File Types chọn Create PDF/XPS Document

5.      Nhấn nút Create a PDF/XPS, hộp thoại Publish as PDF or XPS xuất hiện

6.      Nhập tên bài thuyết trình vào hộp File name

·         Nếu chọn Open file after publishing thì tập tin PDF/XPS sau khi chuyển sẽ được mở lên.

·         Tại Optimize for có hai lựa chọn:

§  Standard: khi muốn phát hành trực tuyến với chất lượng cao về hình ảnh hoặc dùng cho việc in ấn(kích thước tập tin lớn).

§  Minimum size: dùng cho việc đọc trực tuyến là chủ yếu vì khi in ra các hình sẽ bị mờ (kích thước tập tin nhỏ).

7.      Nhấn nút Option để thiết lập thêm các tùy chọn:

·         Tại Range: chọn các slide cần chuyển đổi hoặc có thể chọn từ custom show mà bạn đã tạo trước đó trong bài thuyết trình.

·         Tại Publish options: chọn hình thức mà slide sẽ in ra trên giấy như kiểu handout, slide, notes pages hoặc là outline. Ngoài ra còn có các tùy chọn khác như kẽ khung cho slide, in các slide bị ẩn, in các thông tin chú thích hay thông tin chỉnh sửa…

·         Tại Include non-printing information:

ü  Chọn Document properties thì các thuộc tính của tập tin Powerpoint sẽ chuyển sang thành thuộc tính của tập tin PDF/XPS.

ü  Chọn Document structure tags for accessibility: đưa các thông tin về cấu trúc sang tập tin PDF/XPS.

·         PDF options: tùy chọn về tính tương thích với tiêu chuẩn ISO và qui định cách chuyển văn bản thành dạng chữ bipmap (làm tăng kích thước tập tin) nếu các font không thể nhúng vào tập tin PDF được.

8.      Nhấn nút OK sau khi thiết lập xong các tùy chọn và đóng cửa sổ Options

9.      Nhấn nút Publish để bắt đầu chuyển đổi.

 

Tùy chọn lưu trữ

Có một số tùy chọn khi lưu trữ đáng chú ý như thiết lập kiểu định dạng mặc định, thiết lập thời gian lưu tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố, qui định thư mục lưu trữ mặc định, thiết lập nhúng font chữ ngay trong bài thuyết trình,…

Thay đổi định dạng tập tin mặc định

Để thay đổi định dạng tập tin lưu trữ mặc định của PowerPoint hãy làm theo các bước sau:

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3.      Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4.      Tại Save files in this format bạn chọn kiểu định dạng mặc định từ hộp xổ xuống kế bên.

5.      Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập. Kể từ thời điểm này các tập tin mới tạo khi được lưu sẽ mặc định chọn kiểu định dạng tập tin này.

 Tùy chọn lưu trữ

 Thiết lập thời gian lưu trữ tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3.      Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4.      Chọn Save AutoRecover information every minutes và thiết lập lại khoảng thời gian mà PowerPoint sẽ thực hiện lệnh lưu trữ.

5.      Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

 Thiết lập thư mục lưu trữ mặc định

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3.      Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4.      Tại Default file location nhập vào đường dẫn đến thư mục cần lưu trữ mặc định.

5.      Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

 Nhúng font kèm theo bài thuyết trình

Nhúng các font chữ đặc biệt mà bạn sử dụng trong bài thuyết trình là rất cần thiết vì có thể những người khác chưa cài đặt các font chữ này vào máy của họ. Các bước để thực hiện như sau:

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện

3.      Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ

4.      Chọn Embed font in the file và chọn tiếp Embed all characters để cho phép những người khác có thể hiệu chỉnh với những font đặc biệt trong bài thuyết trình.

5.      Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

 

Tag: Microsoft powerpointpowerpoint 2010

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh trong powerpoint 2010 - phần 2

Giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết giới thiệu về làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh trong powerpoint 2010

Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh trong PowerPoint 2010 - phần 1

Giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết giới thiệu về làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh

Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 2

Bài viết trình bày một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 sao cho linh hoạt và đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng các mẫu định dạng, kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh nền

Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1

Bài viết trình bày một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài thuyết trình sao cho linh hoạt và đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng các mẫu định dạng, kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh nền

Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint 2010

Bài viết trình bày từng bước xây dựng một bài trình diễn với đầy đủ tất cả các thành phần thông dụng nhất mà PowerPoint 2010 cung cấp

Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 phần 2

Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình như lưu trữ, chọn định dạng tập tin và thiết lập mật mã

Giới thiệu về powerpoint 2010

Bài viết giới thiệu tới các bạn về powerpoint và các ứng dụng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết về powerpoint 2010

Giới thiệu, khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010

Tuy không khác cơ bản với powerpoint 2007, nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về powerpoint 2010 về khởi động và cách thoát

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong  outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php