Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 phần 2

29/02/2016 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình như lưu trữ, chọn định dạng tập tin và thiết lập mật mã

1. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã

Khi tập tin trình diễn có chứa các thông tin nhạy cảm thì bạn có thể dùng chức năng bảo vệ tập tin bằng mật mã của PowerPoint. Có hai loại bảo vệ là mật mã truy cập khi mở (Open password) và mật mã hiệu chỉnh (Modify password) và bạn có thể sử dụng cả hai nếu thấy cần thiết.

Thiết lập mật mã bảo vệ

Bạn làm theo các bước sau để thiết lập mật mã bảo vệ cho tập tin của mình:

 

1.      Mở tập tin muốn đặt mật mã trên màn hình PowerPoint

2.      Vào ngăn File

3.      Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện

4.      Đặt tên tập tin tại hộp File name

5.      Vào Tools và chọn General Options… hộp thoại General Options xuất hiện

6.      Thiết lập mật mã:

·         Nếu muốn người dùng phải khai báo mật mã khi mở tập tin thì bạn hãy đặtmật mã vào hộp Password for open

·         Nếu muốn người dùng phải khai báo mật mã khi muốn hiệu chỉnh tập tin thì bạn hãy đặt mật mã vào hộp Password ro modify

7.      Xác nhận lại các mật mã khi có yêu cầu trong hộp Comfirm Password.

8.      Nhấn OK khi hoàn tất đặt mật mã

9.      Nhấn nút Save để lưu bài thuyết trình với các mật mã vừa thiết lập.

 Hộp thoại Save As với General Options…

 

Hộp thoại xác nhận mật mã

 

Thiết lập Macro Security:

Khi chọn nút Macro Security trong hộp thoại General Option ở phần trên, hộp thoại Trust Center xuất hiện và có các tùy chọn sau:

Disable all macros without notification: Khóa tất cả macro và không có thông báo

Disable all macros with notification: Khóa tất cả macro và kèm theo thông báo

Disable all macros except digitally signed macros: Khóa tất cả các macro ngoại trừ các macro đã có chữ ký điện tử.

Enable all macros (not recommendedl potentially dangerous code can run): Cho phép tất cả các macro chạy, nguy cơ nhiễm virus khá cao.

Trust access to the VBA project object model:Xác thực quyền truy cập váo các đối tượng trong VBA project.

Cách khác để truy cập hộp thoại Trust Center là vào File | Options | Trust Center | Trust Center Settings… | chọn Macro Settings.

 Hộp thoại Trust Center

Ngoài cách đặt mật mã bảo vệ theo cách cũ nêu trên, PowerPoint 2010 đã đơn giản hóa công việc này rất nhiều với tính năng Protect Presentation. Các bước thực hiện như sau:

 

1.      Mở tập tin muốn đặt mật mã trên màn hình PowerPoint

2.      Vào ngăn File

3.      Chọn Info, chọn Protect Presentation

4.      Chọn Encrypt with Password

5.      Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện yêu cầu bạn nhập mật mã vào

6.      Nhấn OK và xác nhận lại mật mã vừa nhập

7.      Nhấn OK lần nữa

8.      Nhấn Save để lưu các thiết lập vừa thực hiện

2. Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình

Khi chia sẽ bài thuyết trình và cho phép người sử dụng mở xem và hiệu chỉnh, chúng ta không nên đặt mật mã. Các hướng dẫn dưới đây chỉ áp dụng cho trường hợp bạn đã biết các mật mã mở và hiệu chỉnh tập tin.

Thực hiện các bước sau để gỡ bỏ mật mã mở và mật mã hiệu chỉnh tập tin: 

 

1.      Mở bài thuyết trình đang có mật mã bảo vệ và khai báo các mật mã vào hộp Password khi có yêu cầu.

2.      Sau khi bài thuyết trình được mở trong cửa sổ PowerPoint, vào ngăn File

3.      Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện.

4.      Vào Tools chọn General Options…, hộp thoại General Options xuất hiện

5.      Xóa bỏ đi các mật mã đang có trong Password to open và Password to modify

6.      Nhấn OK để đóng hộp General Options

7.      Nhấn nút Save và xác nhận ghi đè lên tập tin đang có.

Khi chỉ có một loại mật mã mở tập tin được áp dụng để bảo vệ tập tin thì chúng ta có thể áp dụng cách sau đây để gỡ bỏ:

 

1.      Mở tập tin muốn xóa bỏ mật mã bảo vệ

2.      Sau khi bài thuyết trình được mở trong cửa sổ PowerPoint, vào File

3.      Chọn Info, chọn Protect Presentation

4.      Chọn Encrypt with Password

5.      Xoá bỏ mật mã đang có trong hộp thoại Encrypt Document

6.      Nhấn OK để đóng hộp thoại Encrypt Document

7.      Nhấn Save để lưu các thiết lập vừa thực hiện

3. Tăng cường độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Block Settings

File Block Settings giúp chúng ta thiết lập cách thức mà PowerPoint sẽ hành xử khi mở các kiểu tập tin PowerPoint ở các phiên bản cũ hơn PowerPoint 2010 (từ Office 2007 trở về trước). File Block Settings cung cấp 3 tùy chọn như sau:

  • Do not open sellected file types: không cho phép mở tập tin
  • Open sellected file types in Protected View: cho phép mở tập tin trong chế độ bảo vệ nhưng không cho phép chỉnh sửa nội dung.
  • Open sellected file types in Protected View and allow editing: cho phép mở tập tin trong chế độ bảo vệ và cho phép chỉnh sửa nội dung.

File Block Settings

Thực hiện các bước sau để thiết lập các tùy chọn cho các kiểu tập tin:

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn Options, hộp thoại PowerPointOptions xuất hiện

3.      Chọn Trust Center và nhấn nút Trust Center Settings

4.      Chọn File Block Settings từ danh sách bên trái cửa sổ Trust Center

5.      Nhấp chọn hoặc bỏ chọn vào Open và/ hoặc Save chocác kiểu tập tin để khóa hoặc cho phép kiểu tập tin này được hoạt động trong PowerPoint.

6.      Nhấp OK để đóng hộp thoại Trust Center

7.      Nhấn OK lần nữa để đóng hộp thoại PowerPointOptions

4. Các thao tác với slide

Khi tạo mới bài thuyết trình, PowerPoint chèn sẵn slide tựa đề với hai hộp văn bản trống gọi là các placeholder. Đây là các placeholder dùng để nhập văn bản. Ngoài ra, PowerPoint còn có nhiều loại placeholder khác để chèn hình ảnh, SmartArt, bảng biểu, đồ thị,…


Slide tựa đề bài thuyết trình với hai placeholder

Các kiểu layout của slideCó nhiều kiểu bố trí các placeholder trên slide mà PowerPoint xây dựng sẵn được gọi là các layout. Tùy theo nội dung cần xây dựng cho slide mà ta chọn kiểu layout phù hợp.

Chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác về chèn slide mới, sao chép slide, xóa slide, chọn layout cho slide, sắp xếp các slide, phân chia các slide thành các nhóm (section),…

a. Chèn slide mới

Thực hiện theo các bước sau để chèn thêm slide mới vào bài thuyết trình:

 

1.      Chọn ngăn Slides trong chế độ Normal Viewvà nhấp chuột vào dưới slide đầu tiên do PowerPoint tự tạo ra khi bạn tạo bài thuyết trình mới. Khi đó, bạn sẽ thấy một đường nằm ngang nhấp nháy cho biết đó là vị trí mà slide mới sẽ được chèn vào.

2.      Vào ngăn Homechọnnhóm Slides

3.      Nhấn nút New Slide, hộp chứa các kiểu layout xuất hiện

4.      Nhấp chuột chọn một kiểu layout, slide mới sẽ được chèn vào bài thuyết trình theo kiểu layout vừa chọn.

Chèn slide

b. Sao chép slide

Thực hiện theo các bước sau để nhân bản các slide đang chọn:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn các slide trong ngăn Slides muốn sao chép

2.      Nhấp phải chuột lên một trong số các slide đang chọn để mở thực đơn ngữ cảnh

3.      Chọn Duplicate Slide từ danh sách lệnh

c. Nhân bản slide

 

Chọn nhiều slide:

·         Nếu các slide chọn là liên tục: nhấp chuột chọn slide đầu tiên rồi giữ phím Shift và nhấp chuột vào slide cuối cùng.

·         Nếu các slide chọn là không liên tục: nhấp chuột chọn slide đầu tiên và giữ phím Ctrl trong khi nhấp chuột chọn các slide khác.

d. Thay đổi layout cho slide

Để thay đổi layout của slide, bạn làm theo các bước sau:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn các slide trong ngăn Slides muốn sao chép

2.      Chọn slide cần thay đổi layout

3.      Vào ngăn Home | nhóm Slides | nhấn nút Layout

4.      Chọn kiểu layout mới cho slide

Thay dổi layout cho slide

 e. Thay đổi vị trí các slide

Thực hiện các bước sau sắp xếp hoặc thay đổi vị trí các slide trong bài thuyết trình:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn slide trong ngăn Slides muốn sắp xếp

2.      Dùng chuột kéo slide đến vị trí mới trong ngăn Slides và thả chuột

3.      Slide sẽ xuất hiện ở vị trí mới

Sắp xếp slide

g. Xóa slide

Thực hiện các bước sau để xóa các slide:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn slide trong ngăn Slides muốn xóa

2.      Nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa slide hoặc nhấp phải chuột lên slide và chọn Delete Slide

Xóa slide

 5. Phục hồi slide về thiết lập layout mặc định

Thực hiện các bước sau để trả layout về thiết lập mặc định:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn slide bị biến đổi layout.Ví dụ:  placeholder trong slide bên dưới bị lệch và chúng ta cần trả nó về đúng vị trí mặc định của layout.

2.      Vào ngăn Home, đến nhóm Slides

3.      Nhấn nút Reset

Trả layout về thiết lập mặc định

Nhóm các slide vào các section

Thực hiện các bước sau để trả layout về thiết lập mặc định:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn slide mà bạn muốn tách thành Section mới

2.      Vào ngăn Home, đến nhóm Slides

3.      Nhấn nút Setion và chọn Add Section

Chèn section

a.  tên cho section

Để đặt tên hoặc đổi tên cho section bạn làm theo các bước sau:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn Section muốn đặt tên

2.      Vào ngăn Home, đến nhóm Slides

3.      Nhấn nút Setion và chọn Rename Section

4.      Đặt tên mới cho Section và nhấn nút Rename để đổi tên.

 

b. Xóa section

Để đặt tên hoặc đổi tên cho section bạn làm theo các bước sau:

 

1.      Trong chế độ Normal View, chọn Section muốn xóa

2.      Vào ngăn Home, đến nhóm Slides

3.      Nhấn nút Setion và chọn Remove Section

Xóa section

 6. Mở và đóng bài thuyết trình

a.Mở lại bài thuyết trình đang lưu trên đĩa

PowerPoint lưu lại đường dẫn đến nơi lưu các tập tin mà bạn làm việc gần đây trong mục Recent Presentations.

Danh mục các bài thuyết trình gần đây trong Recent Presentations

Bạn có thể tìm thấy danh mục các bài thuyết trình mới mở gần đây theo hướng dẫn sau:

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn lệnh Recent, hộp Recent Presentations xuất hiện bên phải

3.      Chọn tên bài thuyết trình cần mở từ danh sách

Nếu bài thuyết trình muốn mở không có trong danh sách hiện hành thì bạn làm theo các bước sau:

 

1.      Vào ngăn File

2.      Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện

3.      Tại Look in, tìm đến thư mục lưu trữ bài thuyết trình

4.      Chọn tên tập tin muốn mở và nhấn nút Open

Hộp thoại Open

 

Tổ hợp phím tắt:

Để mở nhanh hộp thoại Open bạn nhấn tổ hợp phím tắt <Ctrl+O>.

 Các tùy chọn Open

Nút

Mục đích

Open

Chế độ mở bài thuyết trình mặc định.

Open Read-Only

Mở bài thuyết trình dưới dạng chỉ đọc, các thay đổi và hiệu chỉnh trong bài muốn lưu thì phải lưu thành một tập tin khác.

Open Copy

Mở bài thuyết trình dưới dạng một bản sao.

Open in Browser

Chỉ có tác dụng khi chọn một bài thuyết trình lưu dưới dạng trang web.

Open in Protected View

Mở bài thuyết trình trong chế độ bảo vệ không cho hiệu chỉnh

Open and Repair

Mở bài thuyết trình và kiểm các tra lỗi và sẽ sửa lỗi nếu có.

b. Đóng bài thuyết trình

Khi đóng chương trình PowerPoint, tất cả các tập tin đang mở sẽ tự động đóng theo.Nếu bạn chỉ muốn đóng một bài thuyết trình cụ thể nào đó thì bạn hãy chọn bài thuyết trình đó, sau đó vào ngăn File và chọn Close. Nếu tập tin chưa được lưu thì PowerPoint sẽ thông báo nhắc nhở bạn.

 

Tổ hợp phím tắt:

Để đóng nhanh bài thuyết trình hiện hành trong cửa sổ PowerPoint bạn nhấn tổ hợp phím tắt <Ctrl+F4>.

Tag: Microsoft powerpointpowerpoint 2010

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh trong powerpoint 2010 - phần 2

Giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết giới thiệu về làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh trong powerpoint 2010

Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh trong PowerPoint 2010 - phần 1

Giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết giới thiệu về làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh

Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 2

Bài viết trình bày một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 sao cho linh hoạt và đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng các mẫu định dạng, kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh nền

Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1

Bài viết trình bày một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài thuyết trình sao cho linh hoạt và đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng các mẫu định dạng, kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh nền

Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint 2010

Bài viết trình bày từng bước xây dựng một bài trình diễn với đầy đủ tất cả các thành phần thông dụng nhất mà PowerPoint 2010 cung cấp

Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 phần 1

Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình như lưu trữ, chọn định dạng tập tin và thiết lập mật mã

Giới thiệu về powerpoint 2010

Bài viết giới thiệu tới các bạn về powerpoint và các ứng dụng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết về powerpoint 2010

Giới thiệu, khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010

Tuy không khác cơ bản với powerpoint 2007, nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về powerpoint 2010 về khởi động và cách thoát

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong  outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php